Портал електронних послуг Пенсійного фонду України

Веб-портал – це унікальна можливість для кожного українця контролювати свою зарплату та майбутню пенсію, не відриваючись від монітора персонального комп’ютера. Адже користувач має доступ до повного переліку страхувальників, які подавали про нього відомості в систему персоніфікованого обліку, інформацію про суми заробітку, з яких сплачено страхові внески, кількість днів для стажу за кожен місяць починаючи з 2000 року.

Окрім того, користувач – фізична особа має змогу оперативно отримати відомості про спеціальний (пільговий) стаж і стаж, який зараховують без сплати страхових внесків. Також є змога ознайомитися з умовами та порядком призначення, перерахунку пенсії; отримати виписку за даними про призначену пенсію (для пенсіонерів); ознайомитися з формами заяв для призначення, перерахунку й виплати пенсії, а також допомоги на поховання, і заповнити їх, користуючись інструкціями. Користувач може надіслати запит на підготовку документів; надіслати звернення й отримати відповідь тощо. Інформація на порталі оновлюється щомісяця.

Для реєстрації багато не треба: варто лише прийти у своє управління Пенсійного фонду й написати заяву. При собі необхідно мати документи, що засвідчують особу (паспорт, картку платника податків – фізичної особи) . В управлінні громадянин отримує ідентифікатор. Потім треба зайти на веб-портал Пенсійного фонду (www.portal.pfu.gov.ua) та закінчити процедуру реєстрації в пункті меню, заповнивши необхідні поля.

Після реєстрації на веб-порталі автоматично створюється особистий кабінет користувача, з якого і здійснюється доступ до електронних послуг Пенсійного фонду.

 

Начальник відділу адміністрування і захисту
інформаційно-аналітичних систем
управління Пенсійного фонду України в місті Херсоні
Сергій Миколайович Приходько

 

Портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины

 

Веб-портал – это уникальная возможность для каждого украинца контролировать свою зарплату и будущую пенсию, не отрываясь от монитора персонального компьютера. Ведь пользователь имеет доступ к полному списку страхователей, которые подавали о нем сведения в систему персонифицированного учета, информацию о сумме заработка, из которых уплачены страховые взносы, количество дней для стажа за каждый месяц начиная с 2000 года.

Кроме того, пользователь – физическое лицо имеет возможность оперативно получить сведения о специальном (льготном) стаже и стаже, который засчитывают без уплаты страховых взносов. Также есть возможность ознакомиться с условиями и порядком назначения, перерасчета пенсии; получить выписку по данным о назначенной пенсии (для пенсионеров) ознакомиться с формами заявлений для назначения, перерасчета и выплаты пенсии, а также пособия на погребение, и заполнить их, пользуясь инструкциями. Пользователь может запросить подготовку документов; направить обращение и получить ответ и тому подобное. Информация на портале обновляется ежемесячно.

Для регистрации много не надо: стоит только прийти в свое управление Пенсионного фонда и написать заявление. При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность (паспорт, карточку налогоплательщика – физического лица). В управлении гражданин получает идентификатор. Затем надо зайти на портал Пенсионного фонда (www.portal.pfu.gov.ua) и закончить процедуру регистрации в пункте меню, заполнив необходимые поля.

После регистрации на портале автоматически создается личный кабинет пользователя, с которого и осуществляется доступ к электронным услугам Пенсионного фонда.

 Начальник отдела администрирования и защиты
информационно-аналитических систем
управления Пенсионного фонда Украины в городе Херсоне
Сергей Николаевич Приходько

 • banner6
 • banner10
 • banner3
 • banner5
 • banner7
 • banner8
 • banner1
 • banner2
 • fse
 • 2
 • 3
 • 1
 • Tender.gov.ua
 • edata
 • kherson.sfs.gov.ua
 • днепровская райрада
 • днепровская райрада